Topienie Marzanny 2023

Jak co roku, dzieci pożegnały zimę topiąc Marzannę w jeziorze.