Zakończenie roku szkolnego

Rok szkolny 2020/21 zakończył się bardzo uroczyście w obecności Pani Ambasador i Pana Konsula. Razem ze świadectwami, dzieci otrzymały upominki od naszych « gości ». Oto kilka zdjęć pamiątkowych z tego wydarzenia.